Det är inte enbart master och antenner som krävs för en god trådlös kommunikation. Den delen som normalt finns närmast människan, som operatör, är elektroniken som består av den aktuella radioutrustningen. Vi levererar sådant.

Sedan början av 1980’talet har vi fungerat som både återförsäljare och grossister samt är i flera fall kontrakterade för distribution av specifika detaljer.

Vi ser radiomarknaden som den dynamik den verkligen består av. Det finns en stor mängd tillverkare och en närmast bottenlös tillgång på elektronik och olika utrustning.

Under hela vår verksamhetstid har vi hunnit knyta samman ett mycket stort kontaktnät och brukar kunna tillgodose våra kunders behov a lämplig utrustning.

Amatörradio har alltid varit, och är ännu, en stor del av vår verksamhet och vi tillhandahåller ett brett sortiment.

Vi tillhandahåller digital kommunikationsradio, företrädesvis DMR.

Ni är välkommen att kontakta oss för ytterligare information och eventuella frågor.