…grundades 1958 och är fortfarande beläget på den lilla orten Vårgårda, i Västra Götaland, cirka 8 mil från Göteborg.
Vi har lång erfarenhet av produktion och kundanpassning. Sedan 1970-talet har inriktningen varit tillverkning och försäljning av lätta fackverksmaster i Aluminium, färdigmonterade eller som byggsats för minsta möjliga transportkostnad.
Vi tillverkar också antenner för applikationer i rundstrålande eller riktande system på VHF- och UHF-banden.

Vi levererar vart som helst och har genom åren skickat master och antenner till alla världsdelar. Vår huvudsakliga marknad är Europa.
Vårt koncept med en mast i byggsats är mycket speciell och våra antenner är helt unika i sin detaljkonstruktion.

Vi vet hur en kombination av styrka och låg vikt ska kunna ge maximal produktprestanda.

Komma i kontakt med oss?
Gärna telefon 0322-620500 eller Email sales@vargardaradio.se

Företaget innehar F-skattsedel och organisationsnummer är 556069-3946.
Styrelsens säte är på orten.